POMOGLI NAMpomogli_nam.html
BASIAbasia.html
O NASo_nas_misja.html
CHCĘ POMÓCchce_pomoc.html
AKTUALNOŚCIaktualnosci.html
KONTAKTkontakt.html
 

AKTUALNOŚCI

<aktualnosci.html
<aktualnosci2.html

Protokół z postępowania dot. Zapytania Ofertowego nr  2/DASZRADE/RPO/2017

Szanowni Państwo,

w związku z realizowanym przez Fundację DASZRADĘ im. Barbary Karaczyńskiej projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” ogłaszamy wynik postępowania dotyczącego prowadzenia warsztatów terapeutycznych/aktywnościowych  w ramach Zapytania Ofertowego nr 2/DASZRADE/RPO/2017.


Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.Dokument do pobrania:

https://drive.google.com/open?id=0B9BoQHlrw5J-cEtjVVZLclFUZEk